در شناسنامه های غذاهای اصیل ایرانی جایگاه چلوکباب در شمار نخستین آن قرار دارد که در ضیافت های ایرانی با انواع آن همچون :کباب کوبیده، کباب چنجه، کباب برگ، کباب سلطانی، کباب شیشلیک، کباب بختیاری شناخته می شود. این خوراک متنوع و لذیذ از دیرباز نماد مهمان نوازی ایرانیان محسوب می شده است.
تاریخچه تجربه آشپزی بشر شواهد پیشینه ای فراتر از مرزهای سرزمین ما دارد، چرا که کباب کردن اولین روش طبخی بوده که بشر برای پخت مواد خوراکی از آن بهره می گرفته است، به همین خاطر قدمت کباب را باید با کشف آتش همسان دانست چرا که طبخ گوشت (سفید و قرمز شکاری) بر روی آتش از نخستین تجربه های آشپزی بشر بوده است که این غذای اصیل ایرانی نیز هنوز اصالت خود را حفظ کرده و بر روی حرارت مستقیم آتش به ویژه ذغال طبخ می شود.

تاریخچه چلوکباب

پای این خوراک لذیذ را ناصرالدین شاه به ایران باز کرده است ، به دستور شخصی ناصرالدین شاه که اصلیتی قفقازی داشته و نوعی غذای قفقازی به ایران وارد شده است که بعدها آشپزهای درباری شیوه پخت آن را کمی تغییر داده اند و کباب امروزی به عنوان یک غذای کاملا ایرانی ماندگار شده است. این غذای درباری رفته رفته به غذایی بازاری تبدیل شد.

رستوران جوان

چلوکبابی جوان در سال 1289 در پامنار تهران توسط حاج اسماعیل چلویی(جوان) پایه گذاری شد و از همان ابتدا روش خود را بر مبنای کیفیت مطلوب با استفاده از بهترین مواد اولیه در راستای سلامت جامعه پیگیری نمود، همواره کوشیده ایم تا بتوانیم به رسالت خودمان در حفظ سلامت جامعه و مشتریان عزیزمان جامه عمل بپوشانیم.